verze Lkovky - pracovn verze vpisk Prvn lkovku pinesl do Evropy v roce 1658. Z jihovchodn Asie se dostvaj lkovky a stvaj se centrem zjmu evropskch botanik v 19. stolet. Na Sumate lze najt 29 druh, co je po Borneu nejvc. 22 z toho jsou druhy endemick. Malajsk poloostrov je o nco mn bohat (10 druh). Sumatra, Malajsie a Java a Borneo maj bohatstv spovajc v 52 endemickch lkovkch. Rostliny nepenthes jsou zajmav hlavn pro svoje lky, v ktech je trven hmyz, m rostlina zskv iviny, na kter je pda chud. Rostina produkuje lky doln, kdy jsou listy v rci, bhem pechodu z ricde do plazivho stonku jsou lky pechodn a nsledn se tvo lcky vrchn, trychtovit. Tyto vrchn, vzdun lky jsou asto velmi podobn pzemnm. Ninn a horsk lkovky Ne vechny druhy nepenthes rostou ve stejnch podmnkch. Vtina druh je ninnch a roste v nadomskch vkch do 1000 m.n.m., rostou obvykle terestriln v pdch chudch na iviny, kterou jsou obvykle kysel a vlhk po cel rok. Tyto rostliny plhaj po stromech nebo kovch nebo se plaz pi zemi, kdy v okol nen dn phodn vegetace. Jin druhy jsou epifytn, vtinou ty horsk. Horsk jsou nkdy i terestrick, ale jsou druhy, jako napiklad NeCel lnek Lkovky - pracovn verze vpisk.txt
:: Nepenthes - popis ::


:: Nepenthes-pestovani ::


:: lackovky ::


:: lackovky-popis ::


:: lkovky - pracovn verze zpisk ::


:: pstovn nepenthes ::

Ve o Darwiniana

Darwiniana (1)


   

lnek lackovkylackovky


Ve o Ekologie

Ekologie (1)


   

lnek ekologieekologie


Ve o Extreme Plants

Extreme Plants (23)


   

lnek P1020063P1020063


   

lnek P1020067P1020067


   

lnek P1020070P1020070


    ..dal
Ve o Fotogalerie

Fotogalerie


   

Sloka v kategorii FotogalerieAkva


   

Sloka v kategorii FotogalerieAliciae


   

Sloka v kategorii FotogalerieByblis


   

Sloka v kategorii FotogalerieDionea


   

Sloka v kategorii FotogalerieDrosera


   

Sloka v kategorii FotogalerieHeliamphora


   

Sloka v kategorii FotogalerieLiberec


   

Sloka v kategorii FotogalerieMR


   

Sloka v kategorii FotogalerieNepenthes


   

Sloka v kategorii FotogaleriePinguicula


   

Sloka v kategorii FotogalerieSarracenia


   

Sloka v kategorii FotogalerieUtricularia


   

Sloka v kategorii FotogalerieVanilka


   

Sloka v kategorii FotogalerieVitrinka


   

Sloka v kategorii FotogalerieZajimavosti


   

Sloka v kategorii Fotogalerievystava


Ve o Nepenethes - kde

Nepenethes - kde (1)


   

lnek kdekde


Ve o Nepenthes

Nepenthes (1)


   

lnek NepenthesNepenthes


Ve o Nepenthes - info o pstovn

Nepenthes - info o pstovn (1)


   

lnek ze semenze semen


Ve o Nepenthes - obecn info

Nepenthes - obecn info


Ve o Rady, tipy a dotazy

Rady, tipy a dotazy (1)


   

lnek infoinfo


Ve o Technika

TechnikaNovinky

...

Vybran foto

src,LáATkovky - pracovní verze výpisků na Nepenthes.cz - lkovky (nepenthes) a jin masorav rostliny - ukzky fotek